Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel bilgilerin korunması ile ilgili

Parafik, ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin mahremiyetine saygı duyar ve kıymet verir. Bu sebeple, üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerini kullanırken şahısnin birincil hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla geçerli olan kişisel bilgilerin korunmasına dair yürürlükteki kanun ile ilgili sizi bilgilendirmek isteriz.

Parafik içeriklerinden yararlanan kişiler (okur) girmek üzere, Parafik ile irtibatlı tüm kişilerin (ekiplerin) her çeşitli kişisel bulgularınin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca işlenmesine ve saklanmasına kıymet veriyoruz. Bu konudaki sorumluluğumuzun bilincinde olarak kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini KVKK uyarınca data sorumlusu ve etkin olarak alçakta bulgular kapsam ve koşullar dahilinde işlemekteyiz.

1. Kişisel veriler nelerdir?

Kişisel data, KVKK’dahi kimliği belli yahut belirlenebilir bir reel kişiye dair tüm bilgilerdir. Sonuç olarak, bize sağladığınız adınız ve soyadınız ve elektronik posta adresiniz kişisel data olarak kabul edilmektedir.

2. Kişisel bilgilerinizi hangi sebeple topluyoruz?

Kişisel bilgilerinizi, Para pik ile olan mahsul ve hizmet dairize dayalı yasal yükümlülüklerimize adapte olmak, alaka ve tercihlerinize dair olarak Para pik’e kaydedeceğimiz/kaydedeceğimiz içerikler ile ilgili sizi bilgilendirmek ve sizi bilgilendirmek amacıyla topluyor ve işliyoruz. daha iyi bir okuma deneyimi ile size yardımcı olur.

3. Kişisel bilgilerinizi nasıl topluyoruz?

Ad, soyad, meslek yahut hususi elektronik posta adresi gibi bilgilerin bulunduğu Parafik sitesi formları aracılığı ile kişisel bulgularınız; Kullanıcı adı ve şifre ile irtibatlı sayfalardaki seçimleri, yapılan işlemlerin IP kayıtlarını, tarama zamanı, detaylar ve kayıtlar girmek üzere çerez verileri ve verileri, tarayıcınız tarafından toplanan konum verileri toplar ve işleriz.

4. Kişisel bilgilerinizi hangi sebeple ve kime aktarıyoruz?

Kişisel bulgularınız, Parafik mahsul ve içerik geliştirme ekibi ile, doğrudan/dolaylı yerli/gezgin çözüm ortaklarımız ile, okur ilişkisinin takibinde bizi temsil eden ve/yahut çalışmalarımızı yürütürken birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlar ile yayıncılık işi ve bulut depolama hizmetleri aldığımız mahalli ve milletlerarası data depolama hizmetleri. / gezgin kişi ve kurumlarla paylaşılabilir. Hem de kişisel veriler, yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle ve bunlarla sınırlanmış olarak mahkemelere ve diğer kamu kurumlarına iletilmektedir.

→ Kişisel bilgilerinizin yurt dışına aktarılması

Yurt dışında (Kişisel Veri Konseyi tarafından akredite edilmiş ülkelerde ve kişisel bilgilerin korunması amacıyla yeterli korumanın olduğu ülkelerde), kişisel bilgilerinizin aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak toplanması, Türkiye’de işlenmesi yahut işlenmesi ve Türkiye dışında saklanması şartıyla hizmet kalır. KVKK kapsamında ve sözleşmenin nedenlerına uygun olarak. aracılara dahi devredilebilir.

5. Kişisel bilgilerinizi nasıl saklıyoruz?

Para pik ile paylaşılan kişisel veriler, ilgili yasal hükümler ve KVKK hükümlerine uygun olarak Tur Host’un ulusal/uluslararası güvenilen sunucularında saklanmaktadır.

6. KVKK yürürlüğe girmeden önce tarafımıza ulaşan kişisel bilgilerinizi nasıl saklıyoruz?

KVKK’nın 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yasal hükümlere uygun olarak elektronik posta onayı ve sair formlar ile toplanan kişisel bulgularınız de yine KVKK’da bulgu edilen şartlara uygun olarak işlenecek ve saklanacaktır. bu belge.

→ Kişisel bulguların saklanması ve korunması

Kişisel bulgularınız KVKK’nın 12. maddesi uyarınca Parafik data tabanında ve sistemlerinde gizli olarak işlenecek; Bu sayfada listelenen yasal yükümlülükler ve düzenlemeler dışında hiç bir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Parafik, kişisel bulguların hukuka uyumsuz olarak işlenmesini önlemek, yetkisiz erişimi önlemek, kişisel bilgilerinizi barındıran sistem ve data tabanları hedefiyle KVKK Madde 12 uyarınca ulaşım yönetimi gibi uygulama ve fiziki güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kişisel bulguların başkalarından hukuka uyumsuz olarak elde edildiği ortaya çıkarsa, bu durum yasal hükümler uyarınca derhal yazılı olarak data koruma makamına bildirilecektir.

→ Kişisel verileri koruyun ve düzeltin

Para pik, KVKK 4. Madde uyarınca kişisel bilgilerinizi doğru ve aktüel tutmakla yükümlüdür. Para pik’in yürürlükteki kanunlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi hedefiyle kullanıcılarımızın bu kapsamda doğru ve aktüel bilgilerini bizimle paylaşmaları yahut Para pik internet sitesi üzerinden güncellemeleri gerekmektedir.

7. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?

KVKK’ya göre – madde 7/f.1’e göre. der KVKK – Kişisel bilgilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması ve/yahut bilgilerinizin tarafımızca işlenmesine dair sınırlama süresinin sona ermesi durumunda kişisel bulgularınız silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecek ve tarafımızca kullanılacaktır. kanuni hükümlere göre. olacak.

8. Veri Koruma Yasasından hangi haklar doğar?

Kişisel bulguların işlenmesi kanunu (KVKK madde 11) uyarınca;

Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel bulgularınız işlenmişse bilgi talep etme
Kişisel bilgilerinizin hangi sebeple işlendiğini ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Almanya’da yahut yurt dışında kişisel bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel bilgilerinizin noksan yahut kötü işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
kişisel bilgilerinizin silinmesini yahut yok edilmesini isteme,
Kişisel bulguların noksan yahut yanlış işlenmesi durumunda, kişisel bulguların aktarıldığı üçüncü kişilerden kişisel bulguların düzeltilmesini ve/yahut kişisel bulguların silinmesini yahut yok edilmesini isteme,
İşlenen bulguların münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile değerlendirilmesi hedefiyle aleyhinize bir sonuç oluşturulmasına itiraz etme,
Kişisel bilgilerinizin hukuka uyumsuz olarak işlenmesi sonucunda zarara uğraması durumunda tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.
9. Bize sağladığınız kişisel veriler üzerindeki haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Hakkınızda elimizde tespit edilen her çeşitli bilgiyi size vermemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamda [email protected] adresinden bizimle iletişime geçerek kişisel bilgilerinizi silebilir, düzeltebilir yahut doğrulatabilirsiniz.

EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

Başa dön tuşu