Kargo Takip – Sürdürülebilir Olmanın Faydaları

Kargo Takip işlemleri sayesinde kısa sürede kargonuzun durumunu öğrenebilirsiniz. Kargo sorgula işlemi sonrası kargonuzun ne zaman geleceğini anında öğrenebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik, Nike, Unilever ve Lego gibi en büyük şirketlerden bazılarının kritik bir büyüme alanı olmuştur. Yine de BM, yalnızca %46 Ankete katılan özel işletmelerin oranı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG’ler) iş modellerine uygulamak istiyor. Soru şu: Bu büyük markalardan bazıları, diğerlerinin henüz kavramadığı sürdürülebilirlik hakkında ne anlıyor?

Bu makale, “sürdürülebilir bir işletme” olmanın ne anlama geldiğine ve sürdürülebilir işletmelerin neden birçok ek avantajdan yararlandığına bakacaktır.

Sürdürülebilir iş nedir?

Sürdürülebilir bir işletme, eylemleri çevre üzerinde minimum etkiye sahip olan işletmedir. Tüm kuruluşlar bir miktar çevresel etki tahakkuk ettiğinden, etkinin en aza indirilmesi, işletme tarafından stratejik bir girişimin parçası olarak uygulanan bilinçli bir karardır.

Sürdürülebilirliğin İş İçin İlk 3 Faydası

1) Müşterilerinizle bağlantı kurarsınız

%92 tüketicilerin oranı, sosyal veya çevresel sorunları destekleyen bir şirkete güvenme olasılığı daha yüksektir (Koni İletişimi, 2017).

Tüketiciler, yaptıklarıyla aynı değere sahip markalarla bağlantı kurar. Şirketinizin iklim değişikliğini azaltmaya verdiği desteği göstermek, kuruluşun değerlerindeki değerleri ortaya çıkararak markanıza bir insanlık unsuru katar.

Araştırmalar, genç neslin KSS (kurumsal sosyal sorumluluk) girişimlerine en duyarlı kesim olduğunu gösteriyor. %37 Amerikalı Z Kuşağı tüketicilerinin yüzdesi, çevresel olarak sürdürülebilir ürünler için prim ödemeye istekli olduklarını bildiriyor (Statistica raporu, Kasım 2020).

2) Çalışan bağlılığını artırırsınız

%75 Y kuşağının yüzde 100’ü “toplumu nasıl etkilediğini ve topluma nasıl katkıda bulunduğunu önemseyen” bir şirkette çalışmak istiyor (Cone INC tarafından yapılan anketler).

Amaca yönelik bir iş modelini benimseyen daha fazla şirketle, işletmenizin çevresel ve sosyal etki için net bir planı olmasını sağlamak, işe alım amaçları için her zamankinden daha önemlidir. Değerleri kendi değerleri ile örtüşen bir kuruluşta çalışmak o kadar önemlidir ki, kâr amacı gütmeyen Net Impact tarafından yürütülen bir ankette, %45 İşçilerin oranı, sosyal veya çevresel etki yaratan bir iş için %15 maaş kesintisi yapmayı kabul etti.

Sürdürülebilirlik girişimlerinizden yararlanmak, yalnızca yetenekleri çekmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda çalışanların katılımını sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Aynı Net Etki araştırması gösteriyor ki %53 “etki yaratabileceğim bir iş”in işteki genel mutluluk için önemli olduğunu söyleyen çalışanların oranı.

3) Sonuç olarak daha iyi

Sürdürülebilirliği değer yaratacak şekilde sürdürmek, işletmenizin kâr hanesi için inanılmaz sonuçlara yol açabilir. Deutsche Bank tarafından gerçekleştirilen ve yüksek ESG (çevresel ve sosyal hedef) derecelendirmesine sahip şirketlerle ilgili 56 çalışmanın değerlendirildiği 2012 araştırmasına göre, %89 orta (üç ila beş yıl) ve uzun (beş ila on yıl) vadede pazarın üzerinde performans gösteren şirketlerin oranı.

Çevresel girişimler, hükümet düzenlemeleri ve itibar risklerinden kaynaklanan kayıp riskini azaltmak ve ürün yeniliği ve yeni pazar segmentlerine genişleme için fırsatlar yaratmak da dahil olmak üzere birçok yönden sonuca yardımcı olabilir.

Çözüm

Sürdürülebilirlik geleceğin yoludur. İşletmeniz için büyüme, müşterilerinizle daha güçlü bir bağ ve daha mutlu çalışanlar anlamına gelir. İşletmeler için sürdürülebilirlik artık bir “neden” sorusu değil, “neden olmasın” sorusu olmalı?

Sitemap


Yorum yapın