Nasıl Kreş Açabilirim? Kreş Açma Şartları Nelerdir?

kreş açmak istiyorum? ancak kreş açmak için neler gerekli bilmiyorum?

Nasıl Kreş Açabilirim

Nasıl Kreş Açabilirim Kreş açmak hedefiyle lüzumlu şartlar 2021 yılında nelerdir? Kreş nasıl açılır? Kreş açma maliyeti 2021 ne kadar? Bu iş fikri makul ve kazançlı mı? Kreş açmak ne kadar kazandırır? Anaokulu açmak hedefiyle aranan şartlar hangileridir? Kreş yönetmeliği 2021 hangi maddelerden oluşmaktadır? Kreş açmak hedefiyle diploma lüzumlu mi? Gerekli malzemeler nelerdir? Kreş müdürü olma şartları nelerdir? Kreş açmak hedefiyle kredi veren bankalar hangileridir? Nasıl Kreş Açabilirim

Yukarıda bulunan tüm soruların yanıtları, bu içeriğimizde! Siz de bu iş fikri ile ilgili araştırmaler yapıyorsanız bu içeriğimiz, tam manasıyla aklınıza takılan tüm hususlara genişlik getirecektir.

Nasıl Kreş Açabilirim
Nasıl Kreş Açabilirim

Kreş açmak hedefiyle lüzumlu şartlar 2021 nelerdir?

Kreş açma iş fikri, bugünkü dünyasının en bilindik iş fikirlerinden birisidir. Günümüzde anne ve babanın çalıştığı ailelerin sayısının yükselmesi ile birlikte kreşler, epey talep edilir merkezler haluna gelmiştir.

Aileler yönünden kreşlere olan talep ve sektörün karlılığı, bu fikri ile ilgili araştırmaleri hızlandırmıştır.

Öncelikle kimler kreş açabilir, kreş açmak hedefiyle lüzumlu şartlar nelerdir, bu soruların cevaplarını burada vermeye çalışacağım. Bu sebeple, kreş açma maliyeti ve kreş açmak ne kadar kazandırır sorularını şimdilik bir kıyıya bırakıyorum. Daha sonra değineceğim. Nasıl Kreş Açabilirim

Sermayesiz Para Kazanmak Nasıl Mümkün Olur
Sermayesiz Para Kazanmak Nasıl Mümkün Olur

Öncelikle, kreş açmak hedefiyle aranan şartlar nelerdir, bir göz atalım.

Şart 1: Kimler kreş açabilir yahut bir kreşi çağ alabilir?
Kreş yönetmeliği 2020, bu konuda lüzumlu şartları söylem etmektedir. Buna göre, kreş açabilecek yahut bir kreşi çağ alabilecek kişilerin taşıması gereken şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

26/9/2004 tarihli ve 5237 sasenesi Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde bulgu edilen zamanlar prosedüriş olsa dahi; kasıtla işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha çok zaman ile mahpus cezasına yahut affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile milletlerarası suçlar ve çaşıtlık, yolsuzluk, irtikâp, rüşvet, arakçılık, hilekarlık, sahtekarlık, güveni kötüye kullanım, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini ibra yahut kaçakçılık ve seksüel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak. Nasıl Kreş Açabilirim

Yukarıda bulunan hususlar, kreş açmak hedefiyle diploma lüzumlu mi, sorusunun dahi yanıtını içeriyor.

En az ilköğretim mezunu olan cümle alem, kreş açabilmekte yahut açık olan bir kreşi çağ almaktadır. Bu konuda şartların epey geniş ve esnek olduğunu söylem edebiliriz.Nasıl Kreş Açabilirim

Fakat kreş müdürü olma şartları ile kreş açma şartlarını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Çünkü her iki konu, büsbütün birbirinden farklı konulardır.

Almanya da En Çok Aranan Meslekler ve Maaşları
Almanya da En Çok Aranan Meslekler ve Maaşları

Şart 2: Kreş açmak hedefiyle lüzumlu belgeler nelerdir?

Kreş açabilmeniz hedefiyle lüzumlu belgeleri ibraz etmeniz gereklidir. Gerekli evrakları temin etmeden kreş açabilmeniz muhtemel değildir. Bu sebeple, bu belgeler epey önemlidir. Nasıl Kreş Açabilirim

Gerekli belgeleri, 2’ye ayırmamız gerekiyor:

Başvuru sahibi ile ilgili belgeler

Kreşin açılacağı yapı ile ilgili belgeleri

Başvuru sahibi ile ilgili lüzumlu belgeler:

T.C. hüviyet numarasının olduğu popülasyon cüzdanı yahut pasaport yahut şoför belgesi,

Adli sicil belgesi,

Öğrenim durumunu gösterir evrak, yurtdışında tahsil görüldüğü takdirde yetki sahibi kişi kurumlardan alıncak eşitlik belgesi,Nasıl Kreş Açabilirim

Kurucu tüzel kişi şayet kuruluş amaçları içinde hususi kreş ve gündüz bakımyurdu yahut çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine dair ifadenin de bulunduğu ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış anne sözleşme, tüzük yahut vakıf senedinin aslı yahut vilayet müdürlüğünce onaylı örneği,
Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapama, çağ ve benzeri prosedürleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının vilayet müdürlüğünce onaylı örneği. Nasıl Kreş Açabilirim

Kreş binası ile ilgili lüzumlu belgeler:

Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi hedefiyle belediyelerin bayındırlık ve şehircilik müdürlüklerinden (Ek ibare:RG-8/9/2016-29825)ya dahut yetki sahibi kişi serbest tasarı bürolarından yahut çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alıncak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir evrak ve onaylı mimari tasarı,
Bina kurucuya ilişkin şayet tapu senedinin vilayet müdürlüğünce onaylı örneği; yapı kiralık şayet minimum bir yıllık kira sözleşmesinin aslı yahut vilayet müdürlüğünce onaylı örneği, Nasıl Kreş Açabilirim

Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halunda, kat maliklerinin rey birliği ile verdiği karar örneği,
Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sasenesi Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe eklenilen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,

Binanın trafik güvenceinin olduğuna ve içkili içki tüketilen ve satılan yerler ve umumi ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa yapı kapıları ile arasında, minimum 100 m mesafe olduğuna dair, vilayet yahut ilçe teminat müdürlüğünden alıncak rapor,(

Binanın ve etrafsinin sağlık yönünden uygun olduğuna dair, vilayet yahut ilçe cemiyet sihhati merkezlerince düzenlenen rapor,

Binanın kat yahut katları, odaları, bahçesi hedefiyle tek tek üç suret 35×50 cm yahut A3 boyutlarında kâğıtlara çizik yerleşim plânı örneği,Nasıl Kreş Açabilirim

Binanın sağlam ve sağlam olduğuna dair; çevre ve şehircilik vilayet müdürlükleri, yapının tasarı müellifleri yahut yetki sahibi kişi serbest tasarı büroları yahut üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor, Nasıl Kreş Açabilirim

Numarataj belgesi.

Bu belgeler teslim edildikten sonra lüzumlu araştırmaler, yetki sahibi kişi makamlarca yapılacaktır.

Şart 3: Açılış müsaade belgesi nedir? Nasıl alınır?

Kreşin faaliyete geçilebilmesi hedefiyle açılış müsaade belgesi almak gereklidir. Açılış müsaade belgesi ile ilgili prosedürler, şu şekilde söylem edilmiştir:

Başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, kurucu yönünden lüzumlu evraklar, ikişer adetdosya halunda hazırlanarak, incelenmek üzere vilayet müdürlüğüne teslim edilir. Bu zaman içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Belirtilen zaman içinde açılış izni hedefiyle lüzumlu belgeleri tamamlamayan kurucuların dosyaları iade edilir.Nasıl Kreş Açabilirim

Kurucu yönünden teslim edilen tüm belgelerin tespit edilen esaslara uygun olması ve vilayet müdürlüğünce düzenlenen yapı durum takdir raporu ile soruşturma raporunda pozitif fikir bildirilmesi halunda; vilayet müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile kuruluş hizmete açılır. Bütün belgeleri onay edilen dosyalardan biri vilayet müdürlüğünde kalır; diğeri şayet Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında teslim edilir.

Açılış İzin Belgesi düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır.

Açılış İzin Belgesi verdiği yahut çağ yahut aktarma edilen her kuruluşun patron ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde vilayet müdürlüğü yönünden, o yerin tabi olduğu ilin Sosyal Emniyet Kurumu İl Müdürlüğü ile defterdarlığa yahut vergi dairesine bildirilir. Nasıl Kreş Açabilirim

Aynı kurucu yönünden yeni bir şubenin açılması halunda, yeni kuruluş açılışındaki gibi yöntem yapılır. Her yeni şube hedefiyle farklı kuruluş müdürü ve çalışan istihdamı zorunludur.

Şart 4: Kreş binası nasıl olmalıdır?

Her yapı, kreş binası olamaz.

Kreş olarak kullanabileceğiniz binanın, Kreş Yönetmeliği’nde bulgu edilen hususlara uygun olması şarttır.

Eğer kreş binası, yönetmelikte bulgu edilen esaslara uygun olmazsa, açılış müsaade belgesi alamazsınız.Nasıl Kreş Açabilirim

Peki ama kreş binası nasıl olmalıdır?

Bu sorunun en doğru ve net cevabını burada bulabilirsiniz.

Kreş açmak ile ilgili prosedürler, sizin hedefiyle ağır gelmiş olur. Bu sebeple, size düşük anapara ile açabileceğiniz bir iş fikri teklif etmek istiyorum. Bu iş fikrine https://parahayali.com/bebek-spa-merkezi-acma-maliyeti/bağlantısından ulaşabilirsiniz. Nasıl Kreş Açabilirim

Kreş müdürü/mesul müdür olma şartları nelerdir?

Kreş müdürü olma şartları, tıpkı yönetmelikte düzenlenmiştir. Sorumlu müdür olabilmek hedefiyle aşağıdaki şartlardan birisini dayanıklıış olmanız gereklidir.

Fakülte ve yüksekokulların minimum dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, kılavuzluk ve psikolojik müşavirlik, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, mektep öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık yahut diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yahut hususi eğitim kurumlarında minimum 2 yıl çalışmış olmak. Nasıl Kreş Açabilirim

Eğitim fakültelerinin yukarda bulgu edilenler dışındaki bölümleri ve bilim edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık yahut diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yahut hususi eğitim kurumlarında minimum 2 yıl çalışmış olmak.

Bakanlık yahut Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi yahut hususi eğitim kurumlarında idarecilik yapmış olmak. Nasıl Kreş Açabilirim

Yukarıdaki fakülte yahut bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra minimum 4 yıl Bakanlığa tabi yahut bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi yahut hususi eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

Kreş açma maliyeti 2021 ne kadar?

Kreş açma maliyeti, fazlası değişkene göre farklılık gösterebilmektedir.

Kreş binası kira mı olacak, size mi ilişkin? Tadilat ve benzeri konular çok çok olacak mı? Kaç çalışan çalıştırma edeceksiniz? Satın alıncak ekipmanlar ve kreş malzemelerinin kalitesi ne olacak? Bunun gibi sorulara vereceğiniz cevaplar, kreş açma maliyetini bize gösterecektir. Nasıl Kreş Açabilirim

Tahmini olarak kreş açma maliyetinden bahsetmeye çalışacağız. Çünkü her girişimcinin aklındaki tasarı fikri, farklılık gösterebilmektedir. 2020 yılı bakımından 300.000 TL ile 1.000.000 TL arasında kreş açma maliyeti söz konusu olabilmektedir.

En az 300.000 TL sermayenizin olmasını lüzumluliğini söyleyebiliriz.

Tam dahi bu konuda bir yönlendirme yapmak istiyorum. Eğer minimum yatırım tutarı şartını sağlarsanız, Yatırım Teşvik Belgesi alarak kreş açabilir ve teşviklerden yararlanabilirsiniz. Aynı vakitte kreş açmak hedefiyle kredi veren bankalardan kredi kullanabilmeniz mümkün. Bütün detaylar hedefiyle https://parahayali.com/kres-acmak-icin-devlet-destegi/bağlantısını görüşme edebilirsin. Nasıl Kreş Açabilirim

Kreş açmak kazançlı mı? Ne kadar kazandırır?

Günümüz şartlarında kreş açma iş fikrinin epey kazançlı bir sektör olduğunu söylem edebiliriz.

Doğru bir iş planı ile sektöre adım atmanız halunda kazanmama gibi bir haliniz söz konusu olmayacaktır. Fakat kreş açacağınız bölgenin doğru bir mıntıka olduğundan güvenilir olmanız gereklidir. Nasıl Kreş Açabilirim

İstihdam edeceğiniz personellerin sektöre uygun ve tecrübeli kişilerden olmasına dahi itina göstermelisiniz.

Çocuk kapasitesine ve bölgenize göre değişmekle birlikte ortalama bir kreş maaş 10.000 TL ile 50.000 TL arasında net kazanç elde edebilmektedir.

EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

blank

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu