Sivil sorumluluk hakkında her şey

Her girişimci, şirketinin çıkarlarını önemser, aynı zamanda çalışanlarının ve müşterilerinin çıkarlarını da önemser. Bu nedenle, profesyonel hukuki sorumluluğa abone olmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda, bir faaliyetin doğası gereği dayatılabilir. Bu sigortanın tanıtımı.

RC Pro, tanım

Hukukta hukuki sorumluluk, başkalarına verilen zararı onarmak için yasal yükümlülük olarak tanımlanmaktadır. Bireyleri değil, aynı zamanda profesyonelleri de ilgilendirir. Daha somut olarak, bir şirket faaliyeti sırasında üçüncü bir kişiye zarar verebilir. Daha sonra şirketin RC Pro kapsamına girer ve onu kapsayan sigortadır. Size, çalışanlarınıza, taşeronlarınıza ve hatta hayvanlarınıza ve makinelerinize verilen zararın tamamını veya bir kısmını mağdura tazmin eder. Aşağıdaki durumlarda mesleki sorumluluk ortaya çıkabilir:

  • Fiziksel zarar. Bir müşteri, şirketin kaygan zeminine düşerek kolunu kırar.
  • Maddi olmayan hasar. Profesyonel bir müşterinin verilerinin silinmesi nedeniyle mali bir kayıp olması durumunda sigorta müdahale eder. İkincisi artık kendi faaliyetini gerçekleştiremez.
  • Malzeme hasarı. Bir hizmet gerçekleştirirken, bir işçi bir müşterinin mülküne zarar verir.

PRO RC HANGİ HASARLARI KAPSIYOR?

Daha somut olarak, mesleki hukuki sorumluluk, bir hizmetin sunulmasındaki gecikmeleri, mesleki suistimalleri veya sağduyu eksikliğini kapsar. Bu örnekler ayrıntılı değildir ve RC Pro çok çeşitli talepleri kapsar. Bu nedenle, özellikle sigorta eksikliği bir şirkete sürdürülebilirliğine zarar verecek kadar pahalıya mal olabileceğinden, bu sigortayı yaptırmanız tavsiye edilenden daha fazlasıdır. Mesleki sorumluluk sigortası hakkında daha fazla bilgi edinmek için İnternet’teki özel sitelere başvurabilirsiniz.

Mesleki hukuki sorumluluk zorunlu mudur?

Düzenleyici veya yasal bir bakış açısından, şiddetle tavsiye edilse bile RC Pro her zaman zorunlu değildir. Yine de bazı meslekler buna abone olmalıdır. Örneğin sağlık çalışanları, 2002’de Kouchner yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana bunu yapmakla yükümlüdürler. Çalışan olanlar için prosedürlerin uygulanması istihdam kuruluşuna kalmıştır.

Ancak bu durumda RC Pro neden zorunlu? Bazı hastalar, bir sorun olması durumunda bir doktor veya cerrahın sorumluluğunu almak zorunda kalabilir. Yasal takibat durumunda, finansal riskler yüksek olabileceğinden, iyi bir sigortayı tercih etmek esastır.

BİR MAĞDUR, RC PRO’YI NASIL ÇAĞIRABİLİR?

Mesleki hukuki sorumluluğa başvurmak isteyen bir mağdur, üç unsur aracılığıyla kanıt sunabilmelidir. Aldığı zararın, zararlı olayın ve ikisi arasındaki illiyet bağının ispatı. Bu üç özellikten herhangi birinin vurgulanamaması durumunda RC Pro çalıştırılamaz.

RC Pro için hangi ek sigorta?

İnşaat gibi bazı sektörlerde, mesleki sorumluluğa ek olarak on yıllık bir hukuki sorumluluğun olması zorunludur. İşin bitiminden sonra ve on yıl sınırı içinde ortaya çıkacak hasarı garanti eder. Bu, su sızması, küf, büyük çatlaklar veya hatta yangın standartlarına uyulmaması veya bir su tahliyesinin arızalanması ile ilgili olabilir. Bu on yıllık garanti, müşterilere verilen tekliflerde ve faturalarda belirtilmelidir.

Bir başka tamamlayıcı sigorta, profesyonel çoklu risk olarak adlandırılan sigortadır. Bir felaket durumunda bir şirketin binalarını ve varlıklarını korur. Binaların kiralanması durumunda ticari bir kiraya veren tarafından zorunlu hale getirilir.

EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

blank

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu